geschiedenis

2010

januari -Om gezondheidsredenen legt voorzitter Antoon van Hoek zijn voorzittersfunctie neer. Hij blijft wel gewoon bestuurslid. Zijn zittingsperiode is van 1987 t/m 2009. Hélène van Dongen-van Zon neemt de voorzittershamer van hem over. Haar functie van secretaris wrodt ingevuld door Hendrik Schoenmakers.

2009

Er wordt een groot feest gehouden vanwege het feit dat The Chump 'gepimpt' is. Mede dankzij subsidie van het Oranjefonds en de gemeente, is er nieuw meubilair aangeschaft en heeft het pand een makeover gekregen. Het vernieuwde oranje logo komt op de kop en schotels te staan.

2007

8 oktober -Er wordt gevierd dat het pand The Chump al 25 jaar bestaat. Tijdens een groot feest met een gezellige band op vrijdagavond, en een groot muziekfestijn met koren en solisten op zondag wordt dit uitbundig gevierd. Beheerder/penningmeester Chris van Broekhoven wordt zelfs gedecoreerd door burgemeester drs. R.H. Roep voor zijn vrijwilligerstaken in The Chump van het eerste uur.
De naam 'Gemeenschapshuis' wordt omgedoopt in 'Dorpshuis'; een meer eigentijdse naamgeving. Inmiddels is het adres door de gemeente gewijzigd van Oude Baan 15 in Gerardus Majellastraat 2.

1996

René Dilven treedt toe tot het bestuur als financieel adviseur, en onderhandelt - samen met de overige bestuursleden - met vertegenwoordigers van de gemeente. Hij is expert op het gebied van financiën en wet- en regelgeving. Hij doet dit tot en met 1999.

1995

Secretaris Peter Swolfs gaat verder als lid van het Stichtingsbestuur. Zijn taken als secretaris worden overgedragen aan Hélène van Dongen-van Zon. Peter heeft in totaal 10 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 9 jaar als secretaris.

1990

Piet van Hoof draagt na 19 jaar het voorzitterschap over aan Antoon van Hoek. Hélène van Dongen-van Zon treedt toe als lid.

1982

8 oktober - Opening van de nieuwbouw van Gemeenschapsthuis The Chump op locatie Oude Baan 15. Een feestje waard! Burgemeester P. Ballings verricht de opening.
Op dat moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: Piet van Hoof (voorzitter), Bets van de Corput-de Jong (secretaris van 1978-1984), Chris van Broekhoven (penningmeester vanaf 1981; beheerder vanaf 1982), Ben van Dongen (inkoper/subbeheerder vanaf 1982) en Koos Menssen (lid).

1981

December - Er wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. Na de sloop van het oude gebouw op 17, 18 en 19 juli herinnerde weinig meer aan de slechte situatie van het oude pand. Alle aandacht ging uit naar het nieuwe gebouw.

1979

17 januari - De eerste vergadering met het gemeentebestuur vindt plaats. Er wordt geconcludeerd dat herstellen van het gemeenschapshuis onmogelijk en bovendien te kostbaar is. Na diverse officiële besprekingen met een afvaardiging van het gemeentebestuur kan het stichtingsbestuur aan architect Loonen de opdracht geven om een ontwerp te maken voor een nieuw gemeenschapshuis.

1978

Bert Snoeren is penningmeester vanaf 1978. Hij overlijdt in 1981.

1977

Het gebouw vertoont zoveel gebreken dat het praktisch onmogelijk wordt om het in stand te houden. Het stichtingsbestuur neemt daarom contact op met het gemeentebestuur en te vragen welke mogelijkheden er zijn om de problemen ten aanzien van het gemeenschapshuis op te lossen.

1971

28 februari - In cafe ˜Stad Parijs' wordt een vergadering gehouden waar bijne heel Hulten vertegenwoordigd was. Op deze vergadering wordt een commissie benoemd die de opdracht krijgt de 'zaak Gemeenschapshuis' te bestuderen en zo mogelijk tot een oplossing te komen.

8 april - Er werd besloten een stichting op te richten. Notaris Gribnau maakt de akte in orde en zo ontstaat 'Stichting Gemeenschapshuis Hulten'. Bestuursleden zijn dan: Piet van Hoof (voorzitter), Frans Wouters (secretaris), Harrie van Eijck (penningmeester), Antoon van Hoek (lid), Koos Menssen. (lid) en Antoon van Dongen (lid).
De Stichting sluit een overeenkomst van 20.000 gulden met Gemeente Gilze en Rijen om het oude gebouw te restaureren.

17 oktober - Het vernieuwde gemeenschapshuis wordt weer in gebruik genomen. Bestuurslid Frans Wouters ontvangt een pauselijke onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder. Vanaf deze tijd wordt het pand vrij intensief gebruikt, onder andere door Jeugdvereniging "Soosjetijd" (de huidige Sociëteit "The Chump").